Karup Kultur- & Forsamlingshus

Forside Priser / Inventar Lejebetingelser Tjeklister aflevering Hjælp til festen
 

Lejebetingelser

 

1. Hele huset er røgfrit (hvis dette ikke overholdes kommer der en tillægspris på 1.000,- kr.)

 

2. Der må ikke ryges foran hovedindgangen og de opstillede affaldsbeholder skal benyttes til cigaretskodder.

 

3. Huset skal afleveres i opryddet og fejet stand (der henvises til tjekliste).

 

4. Lejeren er pligtig til at anmelde og erstatte manglende og/eller ødelagt inventar (f.eks. service, ruder, stole, døre, etc.) - erstatning betales efter regning.

 

5. Al færdsel på omkringliggende arealer er strengt forbudt. Udeområdet ved forsamlingshuset kan benyttes og efter aftale med bestyrelsen reserveres til fest.

 

6. Klager over husets rengøring, herunder porcelæn skal indgives til udlejer, inden huset tages i brug. Et bestyrelsesmedlem vil besigtige standen og tage stilling til klagens berettigelse. 

 

Der udleveres en adgangskode til det elektroniske låsesystem der kan benyttes i lejeperioden. Lejekontrakt anses ikke for at være indgået før lejekontrakten er underskrevet og returneret på mail bookin@karupforsamlingshus.dk eller afleveret i forsamlingshusets postkasse.

 

Brydes den indgåede lejekontrakt betales gebyr på kr. 500,- 

 

 

Her kan du se om huset er ledigt  Lejekontrakt til almindelig fest  Lejekontrakt til ungdomsfest

 

Bredgade 15, 7470 Karup Tlf. 26 63 41 82